خدمات الکترونیک


اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی

گفت رهبراین چنین باشد شعار سال ما عزم ملی و مدیریت کند خوش، حال ما اقتصاد از نو شود سال جهادش فعل ما عزم فرهنگی شده ام...

نوروز سال 1393

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال...

نوروز سال 1393

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال...

مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه علامه مجلسی

دانشگاه علامه مجلسی قزوین، یک دوره مسابقات فوتسال داخل دانشگاه برگزار نموده است. نتایج بازی ها به شرح زیر می باشد : ...