خدمات الکترونیک

گواهی موقت فارغ التحصیلان (رشته کامپیوتر)

گواهی موقت مدرک تحصیلی نامبردگان زیر آماده تحویل می باشد، لازم به ذکر است:

1- تکمیل بودن پرونده آموزشی دانش آموختگان، الزامی می باشد. (جهت اطلاع از وضعیت پرونده، با واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.)

2- گواهی موقت مدرک تحصیلی فقط به شخص دانش آموخته تحویل داده می شود.

3 - تحویل گواهی موقت مدرک تحصیلی به آقایان درصورت ارائه تصویر کارت پایان خدمت می باشد.

شماره دانشجويي نام و نام خانوادگي رشته مقطع
8911111008 اردلاني-نسرين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111009 اسپوتين-سعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111011 استادهاشمي-سپيده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111229 اسمعيلي پارودباري-وحيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111018 اعزازي-سجاد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111020 اقازاده تولير-مجيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112019 اقامحمدي-حسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111025 اميري-مريم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111054 امين حسين پور نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111030 ايوبي-امير نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111036 بابك بيات نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111038 پرهوده-ميثم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111055 جليلوند-پريسا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111056 جليلوند-زهرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112058 جليلوند-وحيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111224 جمشيدي-بهنام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111048 جوكار-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112062 حبيب زاده كرده ده-اكبر نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112064 حسني-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112067 حسيني-سيدمصطفي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111057 حمزه لو-سعيده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111053 حميد رضا حسني مقدم نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111064 خليلوند-ارش نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111066 خليلي نصرت-احمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112082 داستانگو-مرتضي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111086 دميرچي-عاطفه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111071 رامتين داودي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112092 رحماني-ارمان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111111065 رستمي-زهرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111082 رستمي-معصومه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111093 زارع زاده خيبري-بابك نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111135 زهرا عبدالملكي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111124 سپهر صفايي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111101 سرابي اسمعيل اباد-رضا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112116 شاهد-نويد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111119 شكورلي-مينا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111178 شكوفه كلهر چگيني نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111223 شمس پيرزاده-پويان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111115 شمسي-علي اصغر نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112128 شيرخانلو-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111123 صفاريان-سعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111125 صفري-الهام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111136 صفري بهجو-حميده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111127 صفوي-ميرسعيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111131 طاهري-اميد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111134 عارفي راد-امير نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011111149 عبدي-فاطمه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111137 عبدي پور-محسن نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111139 عرب علي دوستي-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111145 علمداران-اميرحسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111207 علی میرعزیزی نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111112127 علي نوري-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111150 عليدوست لسكو كلايه-حجت الله نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112154 عليزاده لاي-پيمان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111164 قاسمي پاورسي-هانيه نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111166 قرباني-الميرا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111167 قرباني-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112167 قربي نهوجي-علي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112168 قلعه قوند-عبداله نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111179 كوشامنش-حسين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9111111110 گرشاسبي-ميترا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111183 لطيفي عزيز-مهرداد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112186 مجتهدي-سينا نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111062 محمد رضا خراميده نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111128 محمد صلواتي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
9011112190 محمدپور-پيام نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111187 محمدخانلو-امين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111226 مختاري-كيوان نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111195 مرادي ابدا-محمد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111035 مهديه بندري نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111060 مهسا خدادادي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111209 نصيبي-امين نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111220 يوسفي تكرمي-مجيد نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111098 كيانوش ساماني پور نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته
8911111059 مريم خدادادي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته

نام دانشجو
کد پایان نامه
استاد راهنما
استاد مشاور
تاریخ اخذ کد
عنوان پروژه
تاریخ دفاع
چکیده
حسين پورسورچاني-سپيده
941321101496201  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا
1396/04/15

تاثیر چابکی سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط: بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش، تحول در مدل کسب و کار و قابلیت های ارزش آفرینی

 96/12/21  
زهدي-امير  941321202496202  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 1396/04/15 

بررسی تاثیر ویژگیهای ذینفعان بر عملکرد پروژه های بازیابی سوانح (فاجعه) طبیعی (شبکه حمل و نقل پس از وقوع زلزله)

 96/12/21  
 گرمه اي-راهيل  941321104196203  دکتر مظفری  دکتر اسماعیلی   1396/04/15 
بررسی ارتباط گرایش به کارآفرینی-قابلیت بازاریابی عملکرد شرکت و نقش تعدیل گر شدت رقابت (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات 96/12/21  
علی دریایی 941321201896204  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/05 ارزیابی ریسک در نگهداری و تعمیرات ERP با استفاده از ترکیب Dematel  و  FANP (مطالعه موردی: صنعت خودرو)  97/04/21  
ام البنین دودانگه 941321101996205  دکتر مظفری دکتر اسماعیلی 
1396/11/02   97/04/21  
مریم قدیر
941321103996206  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/10 مدلسازي چند هدفه مسئله زمانبندی منعطف فازي با در نظرگيري ملاحظات انرژي  97/04/21  
نبی الله اشرفی
941321200796207  دکتر رحمتی
دکتر مظفری
 1396/11/30 توسعه پایدار مسئله زمانبندی ماشین­های موازی  97/05/10  
عاطفه باقری ورکیانی
941321101196208  دکتر رحمتی دکتر مظفری
1396/11/25 توسعه مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف فازی با در نظر گرفتن ملاحظات انرژی  97/05/10  
رعنا علی حسین زاده 941321103696209  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/12/02 ارائه یک مدل یکپارچه تولید-توزیع دو هدفه به منظور طراحی و بهینه­سازی یک شبکه زنجیره تامین سبز مبتنی بر انرژی  97/06/20  
سارا سلیمی 941321102696210   دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/20 ارائه چارچوبی جهت توسعه زنجیره تأمین تک هدفه با ملاحظات انرژي محور  97/06/20  
هدی بحرانی 951321100696211
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری  1396/11/20 ارائه الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی به­منظور پیش­بینی حجم تخلیه و بارگیری بنادر: مطالعه موردی بندرشهید رجایی  97/06/27  
ساسان ابراهیمی 951321200196212
 دکتر رحمتی دکتر مظفری  1396/11/15 بررسی تاثیر انعطاف پذیری تولید، میزان همکاری با تامین کنندگان استراتژیک و یادگیری درون سازمانی بر رضایت مشتری با نقش تعدیلگری پویایی محصول  97/06/26  
مهری صفایی 951321101796213
 دکتر رحمتی
دکتر مظفری 1396/11/18 تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری، اثر تعدیل کنندگی یادگیری سازمانی؛ مورد مطالعه: شرکت بهمن موتور)  97/06/26  
مینا اکبری 951321100597101
  دکتر مظفری دکتر اجلی  1397/01/20 بررسی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر و کارآفرینی بر عملکرد سازمانی شرکت رنگسازی ایران  97/08/06  
محمدحسین فتحی 951322201497102  دکتر مظفری دکتر صمدی  1397/01/25 نقش کودکان در گرایش خانواده ها به خرید محصولات خاص (مطالعه موردی در فروشگاه هایپر استار تهران)  97/08/06  
ثریاسادات حسینی 941321101597103  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا
 1397/01/30 بررسی تاثیر خودکارآمدی مدیریت پروژه و مدیریت یکپارچه‌سازی بر عملکرد مدیریت پروژه (بررسی پروژه‌های ساخت و ساز شهر تهران)  97/09/09  
مهدی امدادی 951321200397104  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/25   97/09/09  
اکرم واحد 951321102697105  دکتر رحمتی دکتر مظفری  1397/01/20 اثرسنجی ایجاد مزیت رقابتی با توجه به ارتباط میان مدیریت عملیاتی و سیاست گذاری های صنعتی  97/09/09  
مریم گودرزی 951322101697201  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

بررسی تاثیر تجربه برند نوآور،بازاریابی وجامعه ی برند بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه :برند رایتل)

97/11/10  
سیدعزیز تربن  951322200397202  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

سنجش رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات با استفاده از مدل کانو (مطالعه موردی شرکت توفیق دارو)

97/11/10  
کسری رزاقی 951322200897203  دکتر مظفری دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25 

بررسی تأثیر تعهدات رابطه­ای و زیرساخت­های فناوری اطلاعات بر هماهنگی و عملکرد زنجیره تأمین در صنایع پلیمری ظروف مواد غذایی

97/11/10  
زهرا سوری 951322101197204  دکتر مظفری  -  1397/03/30

بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت درک شده و تمایل به بازخرید مصرف کننده با هدف تولید سبز(مورد مطالعه: شرکت سایپا)

97/11/30  
هلنا غلامی 951321101997205  دکتر مظفری
دکتر شهریاری‌نیا   1397/03/30

تأثیر نظرسنجی های معتبر آنلاین بر ابعاد ارزش ویژه برند و پیامدهای آن بر رفتار مصرف کنندگان (مطالعه موردی: مشتریان گوشی های تلفن همراه سامسونگ در شهر تهران)

97/11/30  
الهام همتی 951322102297206  دکتر مظفری
 
دکتر شهریاری‌نیا  1397/03/25

تاثیر عوامل فرهنگی، مدیریتی و فناوری اطلاعات(IT) بر پیاده سازی بازمهندسی فرایندهای کسب و کار در سازمانها؛مطالعه موردی (مخابرات استان تهران)

97/11/30  
رامین صدر اشکوری 951322201397207  دکتر مظفری    دکتر صمدی  1397/03/25

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و انگیزش شغلي بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی گری رضایت شغلی در کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

97/11/30